Anna Sahlée

Universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
anna.sahlee[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6332
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag intresserar mig för språk och utbildning, textforskning, flerspråkighet, språkinlärning, grammatik, textvisualisering och språkpsykologi.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.