Anna Sahlée

Universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
anna.sahlee[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6332
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag intresserar mig för språk och utbildning, textforskning, berättande text, flerspråkighet, språkinlärning, grammatik, textvisualisering och språkpsykologi.

Jag är fil.dr i nordiska språk och har en bakgrund som gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och psykologi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sahlée
Senast uppdaterad: 2021-03-09