Alen Jadadic

datatekniker vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
alen.jadadic[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3053
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

IT-tekniker vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp POL

E-post:
alen.jadadic[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3053
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09