Marie Berglund

Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrisk inflammations- och metabolismforskning samt barnhälsa

Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar sedan 1nov 2018 som fo.ass/forskningskoordinator på Smärtcentrum, UAS. I pipeline ligger forskningsstudien U-PAIN. Mitt arbete går huvudsakligen ut på att samla in, sammanställa och analysera data från alla nybesök på SC. Data ligger sedan till grund för ett nationellt vårdkvalitetsregister som framställs i samarbete med UCR. En annan del av arbetet är att fungera som en länk mellan Universitetet och den kliniska verksamheten.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie Berglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09