Nina Bondarenko

teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
nina.bondarenko[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
Rum POL 4115 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

teknisk systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift; System Unix/Linux

E-post:
nina.bondarenko[AT-tecken]uu.se
Telefon:
070-4250046
Besöksadress:
Rum POL 4115 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.