Gunnel Janeslätt

post doc. vid Centrum för klinisk forskning Dalarna

Besöksadress:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postadress:
Nissers väg 3
791 82 FALUN

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering

E-post:
Gunnel.janeslatt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut är associerad till Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Funktionshinder och Habilitering vid Uppsala universitet. Hon har en anställning på habiliteringen i Dalarna med Centrum för Klinisk forskning (CKF) i Dalarna som arbetsplats på halvtid och är halvtidsanställd forskare på SUF Kunskapscentrum i Uppsala.

Forskning

Gunnel Janeslätts forskningsområde är tidsuppfattning och tidshantering hos barn, ungdomar och vuxna med fokus på metoder för kartläggning och intervention. Inom ramen för tjänsten på SUF-Kunskapscentrum pågår två forskningsprojekt: Ett projekt ”Barn- Vet jag vad det innebär?” prövar en ny modell för att ge ungdomar med Intellektuella Funktionsnedsättningar (IF) möjlighet till att ta informerade beslut om sitt vuxenliv – en modell som skulle kunna förebygga oönskade graviditeter hos ungdomar på gymnasiesärskolan. Det andra forskningsprojektet ”Föräldrar Trots allt” samlar kunskap om föräldrar som har kognitiva nedsättningar och barn placerade i familjehem. Det projektet genomförs i samarbete med Päivi Adolfsson, Karin Jöreskog och Helena Lindstedt samtliga vid Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.