Åsa Karlsson

Administratör vid Matematiska institutionen

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en arkeolog med masterexeamen med nordisk inrikting. Mitt specialområde är skrin och lås från sen järnålder. Jag jobbar med att paketera om föremål i Museum Gustavianums föremålsarkiv och ska vara med när samligarna flyttas till nya lokaler.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09