Olle Jansson

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Olle.Jansson[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7314
Mobiltelefon:
070-2607948
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
070-2607948
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Mitt främsta forskningsintresse berör invandrare på arbetsmarknaden samt svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik under efterkrigstiden. I min avhandling har jag sökt att förklara hur och varför invandrare kom att koncenteras till metall- och verkstadsindustrin under decennierna efter andra världskrigets slut.

Undervisar, eller har undervisat, på flera kurser, på såväl svenska som engelska, och på såväl grund- som avancerad nivå. För närvarande på Marknadsföring och organisation, Företagsekonomi A som seminarielärare, som lärare och handledare på samhällsvetenskapsprogrammets bastermin, samt som lärare på Ekonomisk historia A.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.