Olle Jansson

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Olle.Jansson[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7314
Mobiltelefon:
070-2607948
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Jag är doktor i ekonomisk historia och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Mitt främsta forskningsintresse berör invandrare på arbetsmarknaden samt svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik under efterkrigstiden. I min avhandling (214) försökte jag förklara hur och varför invandrare kom att koncentreras till metall- och verkstadsindustrin under decennierna efter andra världskrigets slut. Sedan dess har jag varit inblandat i ett antal forskningsprojekt. Dessa inkluderar två komparativa internationella projekt koordinerade av European Social Observatory, en studie finansierad av IFAU om Vårförbundet och Läkarförbundets inställning och politik i förhållande till utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor, och är nu främst involverad i ett projekt om trygghets- och omställningsavtalens framväxt.

Undervisar, eller har undervisat, på flera kurser, på såväl svenska som engelska, och på såväl grund- som avancerad nivå. Har även utformat, utvecklat och varit kursansvarig för ett antal kurser.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.