Kathrine Bjersand

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

E-post:
kathrine.bjersand[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
073-3220009
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Ovarialcancer är en fruktad cancersjukdom, med en prognos som forfarande är allvarlig. Jag arbetar inom UCAN Gyn projektet med en studie som rör cytostatikaresistens vid peritonealcancer och ovarialcancer. Syftet med projektet är att kunna individualisera cytostatikabehandlingen för patienter som drabbas av ovanstående cancertyper, baserat på tumörens individuella känslighet. Förutom att provmaterial från ovarialcancer sparas i UCAN projektet så skickas tumörmaterial också för bestämning av cytostatikaresistens.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.