Lina Flygerfeldt

kurssamordnare (Tjänstledig) vid Matematiska institutionen

E-post:
lina.flygerfeldt[AT-tecken]math.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999274
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Tjänstledig:
2018-09-01 - 2020-01-31

systemadministratör vid Studentavdelningen, UPPDOK-enheten

E-post:
lina.flygerfeldt[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 3174
Mobiltelefon:
072-9999274
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.