Raziye Salari

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
raziye.salari[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6574
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Nyckelord: parenting child behaviour prevention intervention parenting programs

Mina kurser

Biografi

Jag började min karriär som klinisk psykolog och arbetade med familjer och ungdomar i Iran. Senare blev jag involverad i arbetet med att utvärdera en ny version av Triple P (Positive Parenting Program) för tonårsföräldrar vid University of Queensland i Australien, där jag disputerade 2009. Nu arbetar jag som forskare i CHAP (Child Health and Parenting Research Group) på Uppsala universitet.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är prevention och tidig intervention gällande barns och ungdomars beteende- och emotionella problem. Jag arbetar framförallt med att utvärdera föräldrastödsprogram samt med att utveckla och testa marknadsföringsstrategier för dessa. Jag arbetar också med insatser för att förbättra psykiska hälsa hos flyktingbarn.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.