Cecilia Rodehn

forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
cecilia.rodehn[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 6319
Mobiltelefon:
018-471 5763
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Universitetslektor vid Institutionen för speldesign

E-post:
cecilia.rodehn[AT-tecken]speldesign.uu.se
Mobiltelefon:
018-471 5763
Besöksadress:
Skeppsbron 24 (Björkanderska)
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
cecilia.rodehn[AT-tecken]gender.uu.se
Mobiltelefon:
018-471 5763
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Jag är forskare i musei- och kulturarvsvetenskap vid Centrum för genusvetenskap och driver, tillsammans med Hedvig Mårdh, det universitets pedagogiska utvecklingsprojektet "Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet".

2009 disputerade jag i Museum Studies vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Min avhandling undersökte den museala förändringsprocessen från apartheid till demokrati vid två museer i Pietermaritzburg i provincen KwaZulu-Natal. Avhandlingen undersökte förändringar i lagar och förordningar, i samlingar och utställningar samt upplevelser och attityder till museerna som plats i det urbana landskapet. Efter disputationen återvände jag till Sverige och arbetade som forskare vid Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik där jag undersökte arbetsmarknadsåtgärder och livslångt lärande vid arkiv och museer. 2010 anställdes jag som vik. lektor och forskare vid institutionen för ABM för att undervisa i musei- och kulturarvsvetenskap. Vid institutionen fortsatte jag min forskning på Sydafrikanska museer med inriktingin på vithetsperspektiv men utforskade också demokratisering av museer som ett diskursiv begrepp. 2012 erbjöds jag en gästforskartjäns på Centrum för genusvetenskap där jag bedrivit en bred forskning inom ramen för musei- och kulturarvsvetenskap. Jag har fortsatt att utforska den sydafrikanska förändringsprocessen utifrån ett maskulinitets och performance perspektiv. Jag har även inriktat mig på museipedagogik, dess historia, museipedagogikens bekönade historia och museipedagogers landskapsbruk. Högre utbildning, filologi och genusfrågor är ett annat intresseområde som jag publicerat mig innom.

2015 gjorde jag en utredning för Myndigheten för Kulturanalys som granskade statistik på kulturens område utifrån ett genus-, mångfalds- och tillgänlighetsperspektiv.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.