Li Pöder Balkeståhl

postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
li.caldeira_balkestahl[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
018-471 1987
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.