Alejandro López

Forskningsingenjör vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
alejandro.lopez[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3019
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Materials, biomaterials, bone cements, medical devices, ICP-OES.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.