Fredrik Lindgren

postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
fredrik.lindgren[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3609
Besöksadress:
Rum ÅNG 60408 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

I min forskning undersöker jag ytor och material i dagens och framtidens batterier baserade på litium och natrium. Dessutom är jag med och utvecklar metoder för att på nya sätt kunna analysera batterier. Den metod jag framförallt använder är fotoelektronspektroskopi och för närvarande konstruerar vi i gruppen en apparat som ska kunna spela in de kemiska reaktionerna "live" när batteriet används.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.