Lotte Moens

laboratorieingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk och experimentell patologi; Forskargrupp Johan Botling

E-post:
lotte.moens[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk Genomik Uppsala

E-post:
lotte.moens[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.