Marcus Lindahl

Professor i industriell teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
marcus.lindahl[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3126
Mobiltelefon:
070-1679243
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.