Constanze Ackermann-Boström

postdoktor vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

E-post:
constanze.ackermann-bostrom[AT-tecken]valentin.uu.se
Telefon:
018-471 5702
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsintresse rör flerspråkighet, minoritetsspråk och identitet. I min forskning undersöker jag framför allt identitetsskapande, språkideologier och språkliga praktiker med hjälp av lingvistisk etnografi och narrativ analys.

Vid Hugo-Valentin-Centrum kommer jag forska om unga tornedalingar, kväner och lantalaiset som bor i Stockholmsområdet. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka deras språkliga praktiker, inställningar till meänkieli och identitetsskapande.

Nyckelord: sociolinguistics language revitalisation meänkieli minority languages identity construction language ideology heritage language

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Constanze Ackermann-Boström
Senast uppdaterad: 2021-03-09