Maja Marsling Bäckvall

Timlärare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
maja.backvall[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Amanuens vid Institutionen för ABM, Administration, Ekonomi och Personal

E-post:
maja.backvall[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar på vikingatida runstensmonument med mer än en runinskrift, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet syftar dels till att inventera monumenten (hur många är de, var finns de, vem reser dem?), dels till att förstå varför man väljer att resa mer än en sten eller rista mer än en yta. Jag skrev min avhandling om en märklig medeltida handskrift av Snorres Edda och är allmänt intresserad av språk på föremål, särskilt om föremålen anses udda eller dåliga.

Mina kurser

Biografi

Länkar

Om Bilbo och dvärglistan i Völuspá

Månadens forskare juni

Pressmeddelande om avhandlingen

Kurser jag har undervisat

Fornsvenska, 7,5 hp

Danska, 3,75 hp

Nordkurs (sommarkurs för nordiska studenter): runkunskap och fornsvenska

Därutöver har jag givit enstaka lektioner i handskriftskunskap och har även hållit i runstensexkursioner.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.