Saga Bendegard

projektledare vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
saga.bendegard[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2136
Mobiltelefon:
070-1679429
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala

Kort presentation

Sedan mars 2019 är jag projektledare för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Jag har en gymnasielärarexamen i svenska och spanska i botten, har sedan disputerat i nordiska språk och därefter arbetat som lektor - bland annat inom lärarutbildningen. Min forskning har rört sig inom områdena akademiskt skrivande, fackspråk och terminologi, myndighetskommunikation samt översättningssociologi.

Mina kurser

Biografi

Akademisk bakgrund

 • Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot svenskt fackspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, 2015-2019
 • Vikarierande universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet 2014-2015
 • Disputerade i nordiska språk september 2014
 • Hösten 2008: påbörjade forskarutbildning i nordiska språk
 • Våren 2008: Lärarexamen i svenska och spanska med utgång mot gymnasiet
 • Våren 2007: Fil. mag. i nordiska språk

Avhandlingsprojekt

Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen.

I avhandlingen studerar jag lagtexter som antagits med så kallat ordinarie lagstiftningsförfarande och som därför behandlats av både kommissionens, parlamentets och rådets översättningsenheter. Hur påverkas de svenska översättningarna av den interinstitutionella gången? Vilka hinder finns för att uppnå de uttalade klarspråksmål som finns? Och vilka möjligheter?

Undervisning

Jag har undervisat inom bl. a. akademiskt skrivande, fackspråk, muntlig kommunikation, språkvård och språkpolitik, terminologi, textanalys, översättning, översättningssociologi samt översättningsteori.

Övriga uppdrag

Avslutade övriga uppdrag

 • Ledamot i ASLA:s styrelse samt ansvarig för ASLA:s skriftserie
 • Redaktionssekreterare för Språk och stil.
 • Ordförande för Doktorandföreningen vid institutionen för nordiska språk, läsåret 2009/2010.
 • Styrelseledamot i Doktorandföreningen vid institutionen för nordiska språk, läsåret 2008/2009.
 • Redaktör för informationsbladet UPP-NOS

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.