May-Britt Öhman

forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

E-post:
may-britt.ohman[AT-tecken]cemfor.uu.se
Telefon:
018-471 2193
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Buoris! Hej!
Jag är Fil.Dr i Teknikhistoria, KTH, 2007. Personlig sida med blogg: www.maybrittohman.com

Forskare vid CEMFOR sedan 2018.

Centrum för genusvetenskap 1 dec 2008 - 31 dec 2018,

Fokus på:

Säkerhet, dammsäkerhet, risk, resiliens, miljö; Innovation; Energi; Teknik- o Vetenskapshistoria; Historia; Urfolksmetodologi/teori; Samiskrelaterade studier, Postkolonial teori /dekoloniserande metoder; Hållbarhet;
STS; Arktis; Feministisk teknovetenskap; Genus; Rasism, Bosättarkolonialism.

Nyckelord: climate change disaster risk reduction disaster vulnerability technology studies history of ideas and science human security environmental issues sociotechnical systems philosophy of science gender technoscience resilience sustainable development racial biology feminist technoscience healing from colonial traumas innovations land based education land based knowledge settler colonial studies indigenous studies historical traumas ego histoire dam safety indigenous peoples knowledges

Mina kurser

Biografi

Webbsida: www.maybrittohman.com med blogg

www.samelandsfriauniversitet.com

Publications:

Please see my publications at

Academia.edu

http://uppsala.academia.edu/MayBritt%C3%96hman

Google Scholar:

http://scholar.google.se/citations?user=NxHCRrkAAAAJ

and in my CV to download on this site.

Research projects

2017-2019 main applicant. FORMAS. Indigenous Climate Change Studies: Indigenous Expertise meets Western Technological Design and Innovation 8,933 MSEK.

2017-2019 main applicant. FORMAS, framtidens forskningsledare: ”Säkra och Hållbara Energiframtider: Antaganden och Handlingar, Visioner och Beslut” (Safe and Sustainable Energy Futures: Assumptions and Actions, Visions and Decisions) 2 997 MSEK

2017-2019, co-applicant and scientific responsibility for Feminist and Indigenous methodologies/theories. Artistic research. Swedish Research Council, Vetenskapsrådet. Att ge mig mitt perspektiv: Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet, main applicant and initiator: Katarina Pirak Sikku. 5 MSEK

2016-2018 Science, validation, partial perspectives: Knowledge production beyond the norms” SEK 2,6 MSEK Faculty of Arts, Uppsala University http://www.histfilfak.uu.se/scival/

2012-2015 Rivers, resistance and resilience: Sustainable futures in Sápmi and in other indigenous peoples’ territories (FORMAS 6 MSEK) Öhman project leader.

2010-2012 Project leader and initiator - Swedish Research Council (Vetenskapsrådet): “DAMMED: Security, risk and resilience around the dams of Sub Arctica” initiator and project leader (in total 4 participants, UMU, LTU, KTH and UU);

2012-2014 Swedish Research Council, (Vetenskapsrådet) SEK 3 million (with Dr. Seema Arora Jonsson at Swedish Univ. of Agricultural Sciences, SLU, Uppsala) “Gender and Sustainable Development: Policy and Practice in Environmental Management”. Co-applicant.

2012-2014 Senior researcher (part-time) and research co-ordinator for CfG, member of research council, to the Mind and Nature research project financed by Faculty of Arts, Uppsala Univ., 2012-2014, SEK 4,5 million.

2008-2010 PostDoc Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)

PhD project “Swedish Energy Assistance in a Historical Perspective”, financed by Sida-Sarec and also part of the “Science, Technological Change, and Industrial Innovation” 1996-2008 financed by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Dissertation 2007: Taming Exotic Beauties: Swedish Hydro Power Constructions in Tanzania in the Era of Development Assistance, 1960s - 1990s http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4426

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.