Hassan Sharif

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
hassan.sharif[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande.

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Forskning

Nyanlända ungdomars möte med gymnasieskolans språkintroduktionsutbildning och hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.