Hassan Sharif

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
hassan.sharif[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Fil.dr. i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande.

Akademiska meriter: FM

Min forskning handlar om ungdomar och unga vuxna med migrationserfarenhet och deras möte med det svenska utbildningssystemet. Jag är särskild intresserad av hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på olika individers och sociala gruppers praktiker i och utanför olika introducerande utbildningar för nyanlända gymnasieungdomar och unga vuxna, liksom utbildningarnas socialiserande verkningar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hassan Sharif
Senast uppdaterad: 2021-03-09