Einar Rystedt

handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
einar.rystedt[AT-tecken]akademiska.se
Mobiltelefon:
070-8853832
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik

E-post:
einar.rystedt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-8853832
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09