Erika Willander

forskare vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
erika.willander[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

My research investigates relations between majority and minority religions, their underlying condition-setting mechanisms and, consequences in the form of inequality or cohesion. Current research include (1) hospital chaplains' response to Covid-19 pandemic and, (2) majority ways to practice religion in Sweden (for more info, go to: https://blogg.sh.se/sru2020/in-english/).

I serve as vice president of the Nordic Sociological Association and treasurer of the Swedish Sociological Association.

Mina forskningsintressen rör religion, religiositet och andlighet och jag studerar dessa fenomen samhällsvetenskapligt. I min forskning betonas således sociala, kulturella och/eller värderingsmässiga aspekter av det religiösa. Jag är också intresserad av metodutveckling och använder gärna både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser i mina studier.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erika Willander
Senast uppdaterad: 2021-03-09