Erika Willander

forskare vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
erika.willander[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

My research investigates relations between majority and minority religions, their underlying condition-setting mechanisms and, consequences in the form of inequality or cohesion. Current research include (1) hospital chaplains' response to Covid-19 pandemic and, majority ways to practice religion in Sweden (for more info, go to: https://blogg.sh.se/sru2020/in-english/).

I serve as vice president of the Nordic Sociological Association and treasurer of the Swedish Sociological Association.

Mina kurser

Forskning

Mina forskningsintressen rör religion, religiositet och andlighet och jag studerar dessa fenomen samhällsvetenskapligt. I min forskning betonas således sociala, kulturella och/eller värderingsmässiga aspekter av det religiösa. Jag är också intresserad av metodutveckling och använder gärna både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser i mina studier.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.