Mats Lundin

datatekniker vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
mats.lundin[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679317
Besöksadress:
Rum POL 4108 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

datatekniker vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support

E-post:
mats.lundin[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3175
Mobiltelefon:
070-1679317
Besöksadress:
Rum POL 4108 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.