Anncarin Svanberg

Universitetsadjunktunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
anncarin.svanberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 3429
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
Anncarin.Svanberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 3832018-611 4290
Besöksadress:
Rum 778 ing. 40, 4 tr. Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.