Lena Eliasson

Studievägledare (Tjänstledig) vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

E-post:
lena.eliasson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3370
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala
Tjänstledig:
2020-08-10 - 2021-06-30

Studievägledare vid Institutionen för geovetenskaper, Administration och service

E-post:
lena.eliasson[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2507
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Eliasson
Senast uppdaterad: 2021-03-09