Anders Brun

forskare vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
anders.brun[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7848
Besöksadress:
Rum POL 2160 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Anders Brun är forskare inom automatiserad bildanalys, där målet är att med avancerad matematik, mönsterigenkänning och maskininlärning lära datorer att tolka bilder. Han leder just nu ett större forskningsprojekt inom digital humaniora för att möjliggöra automatisk sökning och datautvinning ur mycket stora samlingar av historiska handskrivna dokument. Han vill ge forskare inom humaniora nya verktyg; att söka och arbeta med text i gamla arkiv ska vara lika enkelt som det är att söka på internet.

Mina kurser

Biografi

Huvudsökande för rambidraget Sökning och informationsutvinning i stora samlingar av historiska handskrivna dokument (13.7MSEK, Vetenskapsrådet, dnr 2012-5743), http://www.it.uu.se/research/project/q2b.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.