Magnus Åberg

Forskarassistent , docent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
magnus.aberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7232
Mobiltelefon:
070-5420630
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Akademiska meriter: TeknL, Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.