Magnus Åberg

forskarassistent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
Magnus.Aberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7232
Mobiltelefon:
070-5420630
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknL

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.