Anna Backman

museibutiksansvarig vid Uppsala linneanska trädgårdar, Adm. och pedagoger

E-post:
anna.backman[AT-tecken]botan.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679782
Besöksadress:
Villavägen 6-8
Postadress:
Villavägen 8
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Jag ansvarar för inköp och försäljning för museibutikerna i Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Tropiska växthuset i Botaniska trädgården samt håller visningar.

Mina kurser

Forskning

Tidigmodern hippologisk kulturhistoria, framför allt ridkonstens historia i Sverige. De senaste åren har jag arbetat med akademistallmästare Johan Leven Ekelunds (ca 1701-1775) manuskript om hästar och ridkonst, samt projektet "Stallvardag1700".

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.