Per Söderberg

professor i oftalmiatrik/Ögonprof. vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

E-post:
Per.Soderberg[AT-tecken]neuro.uu.se
Mobiltelefon:
070-8418447
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09