Kim Solin

forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anknutna

E-post:
Kim.Solin[AT-tecken]filosofi.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999370
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering

E-post:
kim.solin[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2747
Mobiltelefon:
072-9999370
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i filosofi och utbildningsledare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Mina huvudsakliga ansvarsområden är utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Jag är filosofie doktor i datavetenskap vid Åbo Akademi, filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och docent i filosofi vid Helsingfors universitet. Därtill är jag honorary research fellow i filosofi vid The University of Queensland.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Tidigare var jag verksam som universitetslärare vid Åbo Akademi, som universitetslektor vid Högskolan på Gotland, och som forskare vid Helsingfors universitet och The University of Queensland i Australien. Jag har lett ett projekt vid Vetenskapsrådet som internationell postdoktor, anställd av Uppsala universitet och placerad vid Helsingfors universitet. En del av doktorandtiden tillbringade jag vid Universität Augsburg och Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland.

Jag är honorary research fellow i filosofi vid The University of Queensland.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.