Kim Solin

Utbildningsledare fak. utbildn. vet. vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
kim.solin[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2747
Mobiltelefon:
072-9999370
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i filosofi och utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, med särskilt ansvar för Fakulteten för utbildningsvetenskaper och för Centre for Integrated Research on Culture and Society.

Som filosof är jag idag främst inriktad mot existensfilosofi i vid bemärkelse. Min bakgrund har jag inom de formella vetenskaperna.

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Jag var senast verksam som utbildningsledare vid Kansliet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. Jag har tidigare varit universitetslärare vid Åbo Akademi och universitetslektor vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Efter min disputation i filosofi var jag bl.a. internationell postdoktor med finansiering från Vetenskaprådet, anställd i Uppsala och utsänd till Helsingfors universitet, och postdoktor vid The University of Queensland i Australien. En del av doktorandtiden tillbringade jag vid Universität Augsburg och Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland. Jag är honorary research fellow i filosofi vid The University of Queensland i Australien.

Filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och filosofie doktor i datavetenskap vid Åbo Akademi; docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.