Malin Göteman

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
malin.goteman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5875
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent i teknisk fysik m intriktn mot elektricitetslära

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Göteman
Senast uppdaterad: 2021-03-09