Maria Lindberg

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
maria.lindberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
maria.lindberg[AT-tecken]regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus
Ingång 11 plan 8
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.