Martin Tunefalk

forskare vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

E-post:
martin.tunefalk[AT-tecken]konstvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679966
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Forskare i kulturvård vid Uppsala Universitet Campus Gotland och fil. dr i historia.

Pågående forskning behandlar statliga styrmedel för energieffektivisering av bebyggelsen och hur dessa påverkar kulturella värden. Forskningen bedrivs inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram Spara och Bevara och anlägger ett historisk perspektiv på frågan om hur en hållbar balans kan uppnås mellan energisparmål och bevarande av kulturvärden.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.