Mariela Contreras

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
mariela.contreras[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Bsc i Nutrition, Msc i Internationell Hälsa

Mina kurser

Biografi

Forskning och yrkeserfarenhet

Mariela Contreras är doktorand vid Internationell Mödra- och Barnhälsovård (IMCH) och arbetar inom ramen för ett forskningssamarbete med universitetet i León, Nicaragua. Hennes avhandlingsarbete rör aspekter på mödrars omvårdnad, barnens uppfödning och undernäring hos barnen. Handledare är Eva-Charlotte Ekström. Mariela Contreras har en nutritionist utbildning och en master i Internationell Hälsa – den senare från Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.