Norbert Lubenow

Adjungerad universitetslektor i transfusionsmedicin, överläk. vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Bo Nilsson

E-post:
norbert.lubenow[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Norbert Lubenow
Senast uppdaterad: 2021-03-09