Ulrika Jansson-Lundquist

administrativ assistent vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
ulrika.jansson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 6842
Mobiltelefon:
070-1679247
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar f.n. 25% då jag är sjukskriven på 75% pga. sjukdom.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.