Mikael Jonsson

professor i hållfasthetslära vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Mikael.Jonsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6819
Mobiltelefon:
070-1679278
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

föreståndare vid Polacksbacken

Mobiltelefon:
070-1679278
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

After nearly nine years as Head of department at Engineering Sciences I am since August 2017 Director of Upptech-Uppsala university school of technology.

Upptech is a center acting for further visibility, cooperation and development of technical/engineering research and education.

See Upptech.uu.se

Nyckelord: upptech uppsala university school of technology forskningssamverkan outreach activities research cooperation

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.