Wei Xia

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
wei.xia[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7961
Mobiltelefon:
073-7895686
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am responsible for the research on “Biomaterials: synthesis and characterization” within the Materials in Medicine group in the Division of Applied Materials Science, Department of Engineering Sciences, located at the Ångström Laboratory. My research interests are mainly in biomedical materials:

  • Nano-structured bioactive ceramics for bone repair and regeneration
  • Transparent ceramics for dental applications
  • Bioceramics for DDS, e.x. Guided neuron growth, ASIT, Pain reliever, Transdermal delivery
  • 3D printed biomaterials and the surface modification

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.