Christina Nehlin Gordh

forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri

E-post:
Christina.Nehlin.Gordh[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 2034
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
christina.nehlin_gordh[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar inom beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, främst med forsknings- och utvecklingsprojekt. Mina pågående projekt handlar alla om att utveckla vården och de förebyggande insatserna för att förhindra att komplicerade beroendetillstånd uppstår. Jag är även engagerad som lärare vid socionomprogrammet, där jag har ansvar för inslagen om missbruk och beroende.

Akademiska meriter: Med Dr

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.