Levon Manukyan

forskningsingenjör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
levon.manukyan[AT-tecken]angstrom.uu.se
Fax:
018-471 3112
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.