David Iggman

doktorand vid Centrum för klinisk forskning Dalarna

Mobiltelefon:
073-8181182
Besöksadress:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postadress:
Nissers väg 3
791 82 FALUN

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
david.iggman[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-8181182
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar 50% som ST-läkare i Allmänmedicin vid Svärdsjö VC utanför Falun, Landstinget Dalarna. Jag är doktorand på 50% via Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. Min avhandling rör dietära fetter och det metabola syndromet dvs övervikt, bukfetma, blodfettrubbningar, högt blodtryck, insulinresistens och leverförfettning. Ulf Risérus är min huvudhandledare.

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.