Ali Al-Adili

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Ali.Al-Adili[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5966
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research interest:

 • Fission yields and kinetic energy distributions
 • Fission fragment angular distributions
 • Prompt fission neutrons
 • Neutron standards
 • Isomeric yield ratios and angular momentum
 • Fission modeling
 • Nuclear astrophysics
 • IGISOL
 • VERDI (2E-2v)
 • Inverse kinematics fission experiments (NISHINA RIKEN)
 • Frisch Grid Ionisation Chambers
 • AGATA
 • NFS

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.