Anders Ögren

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

Mobiltelefon:
076-8176067
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.