Patrik Lind

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
patrik.lind[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är idag deltidsdoktorand. Som forskare undersöker jag processen att flytta ansvaret för regional utveckling till landsting, och huruvida det nya ansvaret inom landstingen uppfattas vara ändamålsenligt eller inte. Min forskning är finansierad av min arbetsgivare, Region Gävleborg, där jag också jobbar som avdelningschef för Samhällsmedicin, en strategisk utredning och analysverksamhet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.