Gry Hulsart Billström

Forskare vid Institutionen för läkemedelskemi, Plattformen för preklinisk PET-MRI

E-post:
gry.hulsart[AT-tecken]ilk.uu.se
Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Dag Hammarskjöldsv 14C, 3 tr
751 83 Uppsala

forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi

E-post:
gry.hulsart[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 4902
Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 6 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Dag Hammarskjölds väg 14C, 3 tr
75185 UPPSALA

Handledare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: in vivo biomaterials regenerative medicine orthopaedics biological responses

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.