Kenneth Wikström

Doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap; Forskargrupp Anders Ahnesjö

E-post:
kenneth.wikstrom[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Postadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Civilingenjör

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09