Charlotte Hellgren

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Reproduktiv hälsa

E-post:
Charlotte.Hellgren[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
073-9393772
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Neuropsykologiska förändringar under graviditet och postpartumperiod

Graviditet, förlossning, och att bli förälder innebär ofta stora fysiologiska och psykologiska påfrestningar som leder till ökad sårbarhet för psykisk ohälsa. I mitt arbete undersöker jag bland annat stresshormoner och stressreaktivitet hos kvinnor som drabbas av depression under graviditet. Jag har också specifikt studerat hur moderns stresshormoner påverkar barnet, dels genom mekanismer som ökar risken för förtidsbörd, men också placentära mekanismer som kan påverka födelsevikten. Jag arbetar mycket med BASIC-kohorten, en grupp Uppsalakvinnor som följs under graviditet och postpartumperiod.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Hellgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09