Hilpi Rautelin

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Hilpi.Rautelin[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9614
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Dag Hammarskjölds väg 17
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Överläkare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hilpi Rautelin
Senast uppdaterad: 2021-03-09