Karolina Stadin

gästforskare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
Karolina.Stadin[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

filosofie doktor i nationalekonomi

Forskningsområde:
Makroekonomi med huvudfokus på arbetsmarknaden, särskilt företagens efterfrågan på arbetskraft.

Undervisning:
Föreläser på kursen Nationalekonomi B: Makroteori.
Handleder studenter som skriver kandidatuppsats i makroekonomi.

Affilieringar:
Forskningsinstitutet Ratio i Stockholm
Uppsala Center for Labor Studies

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.